Neverificate

PDM. Campanie de informare "Votul tau" Criuleni.

13:03 Jul 10 2017 in localitate

PDM. Campanie de informare "Votul tau" Criuleni. PDM. Campanie de informare "Votul tau" Criuleni. PDM. Campanie de informare "Votul tau" Criuleni. PDM. Campanie de informare "Votul tau" Criuleni.
Descrierea
A avut campania de informare a cetatenilor cu genericul: "Votul tau, deputatul tau" in or. Criuleni.
Credibilitate: UP DOWN 0

Semnalări suplimentare

UN.PSRM.1

12:16 Jul 01, 2017

Ungheni, 0 Kms

Tl.1.01.07.2017

13:30 Jul 01, 2017

Telenesti, 0 Kms

FR.PDM.2.27.04.2017

13:24 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms

FR.PDM.3.10.03.2017

13:47 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms

FR.PSRM.1.01.06.2017

13:14 Jul 03, 2017

Floresti, Moldova, 0 Kms