Verificat

2020-07-06 11:00:00 - Ungheni - PPȘ - PP Partidul Șor - Transfer de imagine

11:00 Jul 6 2020 Ungheni, Moldova

2020-07-06 11:00:00 - Ungheni - PPȘ - PP Partidul Șor - Transfer de imagine 2020-07-06 11:00:00 - Ungheni - PPȘ - PP Partidul Șor - Transfer de imagine 2020-07-06 11:00:00 - Ungheni - PPȘ - PP Partidul Șor - Transfer de imagine
Descrierea
Membrii OT “SOR” Ungheni s-au intalnit cu tinerii din mun. Ungheni cu care au discutat despre planuri de viitor si au realizat diferite activitati interactive
Credibilitate: UP DOWN 0