Verificat

2020-04-16 18:16:00 - Soroca - PLDM - Partidul Liberal Democrat din Moldova - COVID-19 (promovarea politică în contextul pandemiei)

18:16 Apr 16 2020 Nicolae Testemiţeanu, Soroca, Moldova

2020-04-16 18:16:00 - Soroca - PLDM - Partidul Liberal Democrat din Moldova - COVID-19 (promovarea politică în contextul pandemiei) 2020-04-16 18:16:00 - Soroca - PLDM - Partidul Liberal Democrat din Moldova - COVID-19 (promovarea politică în contextul pandemiei)
Descrierea
La data de 16 aprilie, în cadrul crizei pandemice din RM, conducerea OT PLDM Soroca, a oferit un suport pentru medicii Spitalului Raional Soroca.
Linkul știrii
-
Credibilitate: UP DOWN 0