Verificat

2020-01-24 16:49:00 - Straseni, Străşeni - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Altele

16:49 Jan 24 2020 28, Străşeni, Moldova

Descrierea
La data de 24 ianuarie 2020, membrii PUN, împreună cu primăria municipiului Strașeni au organizat un eveniment dedicat Unirii Principatelor Române
Credibilitate: UP DOWN 0