Verificat

2020-06-23 16:02:00 - Ungheni, Hîrceşti - - Întruniri politice

16:02 Jun 23 2020 Hârceşti, Moldova

2020-06-23 16:02:00 - Ungheni, Hîrceşti -  - Întruniri politice 2020-06-23 16:02:00 - Ungheni, Hîrceşti -  - Întruniri politice 2020-06-23 16:02:00 - Ungheni, Hîrceşti -  - Întruniri politice
Descrierea
Întîlniri si discuți dintre deputata Ludmila Guzun și deputatul Nicolae Ciubuc, cu reprezentantii autorităților publice locale din Hircesti. În cadrul întrunitii au fost scoase la iveală mai multe impedimente în activitatea APL, inclusiv de ordin legislativ-normativ, cărora, cu ajutorul deputaților urmează să le identifice soluționare . S-a discutat și referitor la proiectele ce urmeaza a fi realizate în aceste localitati
Credibilitate: UP DOWN 0