Verificat

2020-04-11 00:00:00 - Ungheni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Transfer de imagine

00:00 Apr 11 2020 Ungheni, Moldova

2020-04-11 00:00:00 - Ungheni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Transfer de imagine 2020-04-11 00:00:00 - Ungheni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Transfer de imagine
Descrierea
presedintele OT “PDM” Ungheni (deputat in parlament) – Ludmila Guzun a facut o donatie de fructe catre Spitalul Ungheni, sectia boli cornice.
Credibilitate: UP DOWN 0