Verificat

2020-06-16 19:32:00 - Causeni, Căuşeni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul pa

19:32 Jun 16 2020 Bulevardul Mihai Eminescu 31, Căușeni 4300, Moldova

2020-06-16 19:32:00 - Causeni, Căuşeni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul pa 2020-06-16 19:32:00 - Causeni, Căuşeni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul pa 2020-06-16 19:32:00 - Causeni, Căuşeni - PDM – Partidul Democrat din Moldova - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul pa
Descrierea
Membrii PDM Căușeni au participat la întîlnirea cu: Monica Babuc (Vice Președintele Parlamentului RM) alături de Dl Igor Vremea, Depuatat PDM, Președinte al Comisiei Politică Externă a Parlamentului RM . Membrii ORT PDM Căușeni, ghidați de D-ul Nicolae Gorban, Președintele raionului, au fost determinați să continuă munca de echipă #PDMCAUSENI
Credibilitate: UP DOWN 0