Verificat

2020-04-07 20:29:00 - Falesti, Făleşti - PN - PP Partidul Nostru - Altele

20:29 Apr 7 2020 Fălești, Moldova

Descrierea
La data de 7 aprilie 2020, consilierul raional Eduard Pleșca, împreună cu primarul or. Fălești Alexandr Severin, au transmis 3000 sticle de apa Spitalului raional Fălești. Din viedo se menționează că aceste 3000 de sticle au fost donate de un agent economic, fără a menționa denumirea acestuia.
Credibilitate: UP DOWN 0