Verificat

2020-06-04 09:00:00 - Floresti, Floreşti - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul

09:00 Jun 4 2020 R13, Floreşti, Moldova

2020-06-04 09:00:00 - Floresti, Floreşti - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul 2020-06-04 09:00:00 - Floresti, Floreşti - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul 2020-06-04 09:00:00 - Floresti, Floreşti - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul 2020-06-04 09:00:00 - Floresti, Floreşti - PUN – PP Partidul Unității Naționale - Activități statutare (ședințe ale organizațiilor teritoriale de partid, ședințele consiliului politic național/ședințele consiliului republican, adunarea generală, congresul
Descrierea
La 04.06.2020 a fost organizată ședința de constituire a OT PUN Florești la care a aderat și OT PAS Florești.
Credibilitate: UP DOWN 0